Recipes

डांगर पीठ

Dangar Flour

घटक (Ingredients) – उडीद (Black gram)

Packages – 60gm, 100gm, 200gm

बनणारा पदार्थ - डांगर

बनविण्याची पद्धत

१०० ग्रॅम महालक्ष्मी डांगर १ कप पाण्यामध्ये / दह्यामध्ये भिजवावे. त्यात आवडीनुसार कांदा, मिरची, मीठ घालावे. असे संगर तयार करून भाकरीबरोबर खाल्ल्याने जेवणाची लज्जत वाढते, किंवा आवडीनुसार हिंग मोहरीची फोडणी घालूनही डांगर तयार करता येते.

Making method

Take 100gm Danger add 1 cup water or curd to it. Add 1 nicely chopped Onion & add 2 crushed Chilies & last Salt as per your taste. You can enrich the taste of this ready Danger with Bread (Bhakari). Also you can add tempering of Mustard Seeds & Asafetida.

घावन पीठ

Ghavun Peeth

घटक (Ingredients) – तांदूळ, मेथी, मीठ (Rice, Fenugreek, Salt)

Packages – 500gm

बनणारा पदार्थ - घावन

बनविण्याची पद्धत

२०० ग्रॅम महालक्ष्मी घावन पीठ १ कप कोमट पाणी व १ छोटा चमचा लोणी किवा तूप घालून १५ मिनिटांकरिता घट्टसर भिजवून ठेवावे. नंतर त्यात गार पाणी घालून मिश्रण पातळ करून घ्यावे. त्यात चावी प्रमाणे मीठ घालावे, नंतर गरम तव्यावर डोश्या प्रमाणे घालावेत. तयार घावन नारळाच्या दुधाबरोबर किंवा चटणी बरोबर खायला द्यावेत.

Making method

Mix 200 gm of Ghavan flour, a cup of warm water and 1 tsp butter or ghee, keep aside this thick batter for 15 minutes. Afterwards add normal water to thin the batter and add salt as per taste, then You can roast your Ghavan using oil or ghee on hot tava. You can serve this ready Ghavana with coconut milk or chutney.

मोदक पीठ

Modak Peeth

घटक (Ingredients) – बासमती तांदूळ (Basamati Rice)

Packages – 500gm

बनणारा पदार्थ - मोदक

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी मोदक पिठाच्या समप्रमाणात पाणी घ्यावे (१ कप पिठाला १ कप पाणी या प्रमाणे), त्या पाण्यामध्ये पातळ तूप व मीठ घालून पाण्याला उकळी काढावी. त्यात पीठ घालून ते ढवळून घ्यावे, मंदाग्नीवर चांगली वाफ येऊ द्यावी. पातेले खाली उतरवून ते २ ते ४ मिनिटे तसेच ठेवावे. नंतर तेल व पाणी हाताला लाऊन खूप माळून घ्यावे. पीठाचे छोटे गोळे करून त्याला वाटी प्रमाणे आकार द्यावा त्यात सारण भरून हे मोदक उकडावेत. तयार मोदकांची चव तुपाबरोबर आणखीनच वाढते.

Making method

Boil 1 cups of water & 1 tsp Ghee or oil & pinch of salt in a deep non-stick pan. Add equal amount of Mahalaxmi Modak floor in this boiling water & stir. Keep it on low flame for 5 minutes. Make medium size ball of dough & start to flatten it with hand like Puri size. Turn it into bowl shape fill the coconut batter in it & close with same dough. Steam it for 10 minutes in steamer. Now Modak are ready to serve with Ghee.

आंबोळी पीठ

Amboli Peeth

घटक (Ingredients) – तांदूळ, मेथी, उडीद डाळ (Rice, Fenugreek,split black gram)

Packages – 60gm, 100gm, 200gm

बनणारा पदार्थ - आंबोळी (pancake)

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी आंबोली पीठ भिजवून त्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून गरम तव्यावर पसररावे. आवडीप्रमाणे त्याप्रमाणे त्यामध्ये टोमॅटो, मिरची, कोथिंबीर, तिखट, हळद टाकावयास हरकत नाही. आयत्याच्या आंबोळयांचे पीठ भिजवताना ते ८ तास अगोदर भिजवून ठेवायची पद्धत आहे.

Making method

Take 100gm Mahalaxmi Amboli Flour & add 1&1/2 water to it. stir well to make lumps free flour. Pour it on hot pan like pancake. U can also add finely chopped onion, tomato, Green chilli for better test.

भजी पीठ

Bhaji Peeth

घटक (Ingredients) – तांदूळ, तिखट, चणा डाळ, मीठ, हळद, ओवा (Split bengal gram, rice, salt, chili powder, turmeric, ajwain)

Packages – 200gm

बनणारा पदार्थ - भजी

Making method

Chop onion into fine slice. add salt to it and keep aside for 15 minutes. After 15 minute add mahalaxmi Bhaji Peeth in the onion and salt mixture till it make dough need to add water. Make small size balls of the flour and fry into hot oil till golden brown.

वरी पीठ

Vari Peeth

घटक (Ingredients) – वरी (vari)

Packages – 200gm

बनणारा पदार्थ - उपवासाचे पदार्थ (fasting food)

बनविण्याची पद्धत

3/4 उकडलेले बटाटे घ्या ते कुस्करून त्यामध्ये 4/5 चमचे शेंगदाणा कूट, 1 चमचा दही, हिरवी मिरची, मीठ,साखर,हळद,कोथिंबीर चवीनुसार घालणे या मिश्रणामध्ये महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चे वरी पीठ घालून ते मळून घेणे. त्याचे छोटे छोटे गोळे करून प्लास्टीक पेपर वर तेल लावून थापून तव्यावर तेल घालून भाजून घेणे आणि दहयाबरोबर खाणे.

Making method

Vari Peeth is primarily used for fasting. Add water to flour and knead the dough. Make small size ball of flour and roll it with hand. Take griddle and roast the Bhakari on medium heat till both sides get brown.

नाचणी सत्व (With sugar)

Nachani Satva

घटक (Ingredients) – नाचणी, साखर (Ragi, Sugar)

Packages – 200gm

बनणारा पदार्थ - डांगर

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी फूड प्रोडक्ट्स चे 2 चमचे नाचणी सत्व घेऊन त्यामध्ये 1 कप दूध किंवा पाणी घालून पातळसर मिश्रण बनविणे. ते मिश्रण मंद आचेवर 5 मिनिटे उकळू द्यावे, उकळताना सलग ढवळत रहाणे. साखर घालण्याची गरज नाही.

Making method

Take 2 Tsp Mahalaxmi Nachani Satva add one cup milk or water and make lumps free paste. Put it on gas for boiling. Stir continuously for 5 minutes. No need to add sugar.

साबुदाणा पीठ

Shabudana Peeth

घटक (Ingredients) – साबुदाणा (Sago)

Packages – 200gm

बनणारा पदार्थ - उपवासाचे पदार्थ (fasting food)

बनविण्याची पद्धत

3/4 उकडलेले बटाटे घ्या ते कुस्करून त्यामध्ये 4/5 चमचे शेंगदाणा कूट, 1 चमचा दही, हिरवी मिरची, मीठ,साखर,हळद,कोथिंबीर चवीनुसार घालणे या मिश्रणामध्ये महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चे साबुदाणा पीठ घालून ते मळून घेणे. त्याचे छोटे छोटे गोळे करून प्लास्टीक पेपर वर तेल लावून थापून तव्यावर तेल घालून भाजून घेणे आणि दहयाबरोबर खाणे.

Making method

Take 3/5 boiled potatoes, mash the potatoes add 4/5 table spoon groundnut powder, green chili, salt, sugar, turmeric powder, lime juice coriander leaves as per taste. Add mahalaxmi sago flour to this mixture make soft dough. Divide the dough into equal parts. Take plastic paper. Grease it with ghee start to flatten the dough parts with the hand. Take griddle add ghee and roast the thalipeeth till both sides get brown patches and thalipeeth cooks from inside.

राजगीरा पीठ

Rajagira Peeth

घटक (Ingredients) – राजगीरा (Amaranth grain)

Packages – 200gm

बनणारा पदार्थ - उपवासाचे पदार्थ (fasting food)

बनविण्याची पद्धत

3/4 उकडलेले बटाटे घ्या ते कुस्करून त्यामध्ये 4/5 चमचे शेंगदाणा कूट, 1 चमचा दही, हिरवी मिरची, मीठ,साखर,हळद,कोथिंबीर चवीनुसार घालणे या मिश्रणामध्ये महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चे राजगीरा पीठ घालून ते मळून घेणे. त्याचे छोटे छोटे गोळे करून प्लास्टीक पेपर वर तेल लावून थापून तव्यावर तेल घालून भाजून घेणे आणि दहयाबरोबर खाणे.

Making method

Take 3/5 boiled potatoes, mash the potatoes add 4/5 table spoon groundnut powder, green chili, salt, sugar, turmeric powder, lime juice coriander leaves as per taste. Add mahalaxmi Rajgeera peeth to this mixture make soft dough. Divide the dough into equal parts. Take plastic paper. Grease it with ghee start to flatten the dough parts with the hand. Take griddle add ghee and roast the thalipeeth till both sides get brown patches and thalipeeth cooks from inside. Take 1 cup hot milk add 1 tsp sugar and 1tsp mahalaxmi rajgeera peeth. And you get instant energy drink.

ज्वारी पीठ

Jwari Flour

घटक (Ingredients) – ज्वारी (Sorghum)

Packages – 500gm

बनणारा पदार्थ - भाकरी (bhakari)

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चे ज्वारी पीठ 500gm घ्या त्यामध्ये गरम पाणी आणि मीठ घालून मळून घेणे. त्याचे छोटे छोटे गोळे करून भाकरी थापून घेणे. ती थापलेली भाकरी गरम तव्यावर टाकून त्याच्या वरच्या बाजूने पाणी लावावे भाकरी तांबडा रंग येईपर्यंत दोन्ही बाजूने भाजावी त्यानंतर ती तव्यावरून काढून गॅस च्या ज्वाळेवर फुगेपर्यंत भाजावी.

Making method

Take 500 gm Mahalaxmi Jwari Peeth. Add pinch of salt and 3/4 cup hot water. Mix it properly. Start kneading the dough adding cold water. Make even size ball of dough. Sprinkle jwari peeth over rolling board flatten a ball and put it on flour and add some more flour on top. With your palms lightly Press as well as rotate the Bhakari. Then place bhakari on hot griddle. Spread water all over the Bhakari and flip it let the watered side cook till u see brown patches. Now flip the Bhakari and place it on direct flame without griddle. Bhakari will begin to puff up.

बाजरी पीठ

Bajari Flour

घटक (Ingredients) – बाजरी (millet)

Packages – 500gm

बनणारा पदार्थ - भाकरी (bhakari)

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चे बाजरी पीठ 500gm घ्या त्यामध्ये गरम पाणी आणि मीठ घालून मळून घेणे. त्याचे छोटे छोटे गोळे करून भाकरी थापून घेणे. ती थापलेली भाकरी गरम तव्यावर टाकून त्याच्या वरच्या बाजूने पाणी लावावे भाकरी तांबडा रंग येईपर्यंत दोन्ही बाजूने भाजावी त्यानंतर ती तव्यावरून काढून गॅस च्या ज्वाळेवर फुगेपर्यंत भाजावी.

Making method

Take 500 gm Mahalaxmi Bajari Peeth. Add pinch of salt and 3/4 cup hot water. Mix it properly. Start kneading the dough adding cold water. Make even size ball of dough. Sprinkle bajari peeth over rolling board flatten a ball and put it on flour and add some more flour on top. With your palms lightly Press as well as rotate the Bhakari. Then place bhakari on hot griddle. Spread water all over the Bhakari and flip it let the watered side cook till u see brown patches. Now flip the Bhakari and place it on direct flame without griddle. Bhakari will begin to puff up.

तांदूळ पीठ

Rice Flour

घटक (Ingredients) – तांदूळ (Rice)

Packages – 500gm

बनणारा पदार्थ - भाकरी (bhakari)

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चे तांदूळ पीठ 500gm घ्या त्यामध्ये गरम पाणी आणि मीठ घालून मळून घेणे. त्याचे छोटे छोटे गोळे करून भाकरी थापून घेणे. ती थापलेली भाकरी गरम तव्यावर टाकून त्याच्या वरच्या बाजूने पाणी लावावे भाकरी तांबडा रंग येईपर्यंत दोन्ही बाजूने भाजावी त्यानंतर ती तव्यावरून काढून गॅस च्या ज्वाळेवर फुगेपर्यंत भाजावी.

Making method

Take 500 gm Mahalaxmi Tandul Peeth. Add pinch of salt and 3/4 cup hot water. Mix it properly. Start kneading the dough adding cold water. Make even size ball of dough. Sprinkle Tandul peeth over rolling board flatten a ball and put it on flour and add some more flour on top. With your palms lightly Press as well as rotate the Bhakari. Then place bhakari on hot griddle. Spread water all over the Bhakari and flip it let the watered side cook till u see brown patches. Now flip the Bhakari and place it on direct flame without griddle. Bhakari will begin to puff up.

उपवास भाजणी

Fasting Flour

घटक (Ingredients) – वरी, साबुदाणा, राजगीरा, जिरे, पीठी साखर, तिखट, मीठ (vari, sago, amaranth grain, cumin seed, powder sugar, chili powder, salt)

Packages – 200gm

बनणारा पदार्थ - fasting cutlets

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस च्या उपवास भाजणी मध्ये 2/3 बटाटे किसून घाला 4/5 चमचे शेंगदाणा कूट, मीठ, साखर आणि 2 चमचे दही घालून एकत्र भिजवा. तयार पीठाचे छोटे छोटे गोळे करून तूप लावून हे गोळे थापून घ्या, हे थापलेले थालीपीठ गरम तव्यावर खमंग भाजून घेणे व चटणी बरोबर गरम गरम खाणे.

Making method

In this mahalaxmi food products fasting flour add 2/3 potato's and 4/5 table spoon groundnut powder. Add salt, sugar, curd to taste & make dough. Divide dough in small balls. Take one ball apply oil & pat or roll like Roti & roast it in fry pan with clarified butter. You can prepare cutlets also.

वडा पीठ

Wada Peeth

घटक (Ingredients) – तांदूळ, उडीद डाळ, चणा डाळ, धणे, जिरे, बडीशेप, मेथी, हळद, मीठ. (Rice, black gram, Bengal gram, Coriander, cumin, fennel, fenugreek, turmeric, salt)

Packages – 500gm

बनणारा पदार्थ - वडा

बनविण्याची पद्धत

महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस च्या वडा पीठा मध्ये 250 मिलि गरम पाणी घालून एकत्र करा आणि 7/8 मिनिटे तसेच ठेवा. नंतर पीठ मळून त्याचे छोटे छोटे गोळे करून तेल लावून तापावे आणि तेलात तळून घ्यावे आणि चटणी सोबत खायला द्यावे.

Making method

In Mahalaxmi food products wada flour add 250 ml hat water. Keep it aside for 8/10 min. knead well to make stiff dough. Divide dough in to small balls Take one ball apply oil 7 pat or roll like Puri 7 deep fry it. Serve with chatani.

गोडा मसाला

Goda Masala

घटक (Ingredients) – धणे, खोबरे, सफेद तीळ, मेथी, मोहरी, जिरे, हिंग, मीठ (coriander seed, dry coconut, white triplets, fenugreek, mustard, Cumin Seed, Asafetida, salt)

Packages – 100gm

बनविण्याची पद्धत

साहित्य - 2/3 वांगी, 1 टोमॅटो, 2 बटाटे, 2 चमचे शेंगदाणा कूट, 2 चमचे ओले खोबरे, 1 चमचा गूळ, 1 चमचा चिंच, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चा गोडा मसाला.

कृती - वरील दिलेली सर्व भाजी चिरून घेणे. कढई गॅस वर ठेऊन त्यात तेल तापायला ठेवणे तेल तापल्यावर त्यात मोहरी, हिंग, हळद, तिखट घालणे. नंतर त्यामध्ये चिरलेली भाजी व बाकीचे साहित्य टाकणे, 1 कप पाणी घालून झाकण घालून भाजी शिजवणे. महालक्ष्मी फूड प्रोडक्टस चा गोडा मसाला आपण मसाले भातासाठीही वापरू शकतो.

Making method

Take 2/3 Bringles, 1 Tomato, 2 potatoes, 2tsp peanut powder, 2 tsp coconut, 1 tsp jiggery,1 tsp tamarind pulp, salt to taste and 2 tsp Mahalaxmi Goda masala.Cut vegetables into cubs. Heat a pan add oil, add tempering of mustard seed, asafetida turmeric powder and red chilly powder. Add vegetables’ and ½ cup water. Stir well and cook for 5 minutes with lid. Now add remaining ingredients and mahalaxmi Goda masala. U can also use this masala for masale bhat also.

गरम मसाला

Garam Masala

घटक (Ingredients) – धणे, तमालपत्र, दालचीनी, दगडफुल, बदामफूल, शहाजिरे, काळमिरी, लवंग, खसखस, जायपत्री (coriander seed, cardamom, Cinnamon, Lichen, Almond blossom, Black cumin seed, Black pepper, Clove, Poppy seed, Mace)

Packages – 100gm

बनविण्याची पद्धत

साहित्य – 1 वाटी चिरलेला फ्लॉवर, 1 वाटी गाजर, 1 वाटी ओले वाटणे, 1 वाटी चिरलेले बटाटे, 1/1 वाटी खवलेले खोबरे, 1 चिरलेले कांदा, 1 चिरलेला टोमॅटो, 1 चमचा आल लसूण पेस्ट चवीनुसार मीठ, 2 चमचे महालक्ष्मी गरम मसाला

कृती - गॅस वर कढई ठेवून त्यात अंदाजाने तेल घालणे. तेल तापल्यावर त्यात मोहरी,हळद,हिंग,तिखट घालून आल लसूण पेस्ट टाकणे वरील चिरलेले कांदा,टोमॅटो,खोबरे घालून 2 ते 3 मिनिटे वाफवून घ्या. त्यानंतर चिरलेली भाजी आणि महालक्ष्मी च गरम मसाला व चवीनुसार मीठ घालून शिजवा. त्यावर चिरलेली कोथिंबीर घालून खायला द्या.

Making method

Take 1 cup flowerets, 1 cup chopped carrots, 1 cup peas, 1 cup potato cubs, ½ cup grated coconut paste, 1 sliced onion, 1 chopped tomato, 1 tsp ginger garlic paste, salt to taste and 2 tsp mahalaxmi garam masala. Heat a pan add oil, add tempering of mustard seed, asafetida turmeric powder and red chili powder. Add ginger garlic paste, sliced onion and sauté for 2 to 3 minutes. add tomato and coconut paste. Sauté for 2 to 3 minutes. Add vegetables and mahalaxmi garam masala and salt cook till vegetables became tender. Garnish with coriander leaves.

मालवणी मसाला

Malavani Masala

घटक (Ingredients) – तिखट, धणे, जिरे,तमालपत्र, दगडफुल, बदामफूल, शहाजिरे, काळीमिरी,लवंग, खसखस, जायपत्रि, मीठ (red chili powder, coriander seed, cardamom, Cinnamon, Lichen, Almond blossom, Black cumin seed, Black pepper, Clove, Poppy seed, Mace)

Packages – 100gm